หมวดหมู่สินค้า
ติดต่อเรา
ลักษณะของไฟ LED
Dec 06, 2016

(1) ให้พลังงาน Pm: ไฟ LED ที่ปลายทั้งสองถูกแรงดัน DC และตนผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของค่าสูงสุดให้ เกินค่านี้ นำร้อน ความเสียหาย
(2) DC สูงสุดส่งต่อปัจจุบัน IFm: ให้สูงสุด DC กระแสทางตรง เกินค่านี้สามารถทำลายไดโอด
(3 แรงดัน VRm กลับสูงสุด): ช่วยให้แรงดันย้อนกลับสูงสุด เกินค่านี้ ไดโอดเปล่งแสงสามารถจะเจาะความเสียหาย
(4) งานสภาพแวดล้อม topm: ช่วงอุณหภูมิการทำงานของไดโอดเปล่งแสง ด้านล่าง หรือด้าน บนช่วงนี้ ไดโอดเปล่งแสงจะไม่ทำงาน ประสิทธิภาพลดลงอย่างมาก